Izvēlies sadarbības plānu, kas atbilst Jūsu vajadzībām

Grāmatvedim
Uzņēmējam

Briox Agency

Mūsdienīgam grāmatvedības uzņēmumam, kas vēlas sadarboties ar saviem klientiem digitālajā vidē.

50€ mēn

Papildus lietotājs 25€mēn

Sazinieties ar mums
Briox Academy expand_more

Piekļuve tiešsaistes apmācībām, kur vienkāršā un saprotamā veidā varat apgūt darbu ar sistēmu.

Visi nepieciešamie rīki klientu grāmatvedības pārvaldīšanai expand_more

Viss nepieciešamais, lai nodrošinātu Jūsu klienta grāmatvedības uzskaiti.

Sadarbojieties izmantojot Klientu pārvaldnieku expand_more

Rīks, kas ļauj sadarboties ar klientiem, pamatojoties uz to individuālajām vajadzībām.

Esiet efektīvāks izmantojot Grāmatveža asistentu expand_more

Sniedz skaidru pārskatu par klientiem un pildāmajiem uzdevumiem.

Komunicējiet ar klientu vienuviet – izmantojot Portālu expand_more

Droša un efektīva komunikācija ar klientiem, jo vairs nav nepieciešams sūtīt epastus un veikt zvanus.

Briox Grow

Nodrošina pilnīgu un vienkāršu Jūsu uzņēmuma pārvaldīšanu.

40€ /mēn

Papildus lietotājs 12€/mēn

Pirkt
Briox Academy expand_more

Piekļuve tiešsaistes apmācībām, kur vienkāršā un saprotamā veidā varat apgūt darbu ar sistēmu.

Viss, kas iekļauts Briox Start expand_more

Viss, kas iekļauts Briox Insights un Briox Start.

Reģistrē un plāno laiku expand_more

Vienkārši reģistrēt un sekot līdzi darbā pavadītajam laikam. Ērti izveidot pārdošanas rēķinus, balstoties uz reģistrēto laiku.

Pārvaldiet pirkumus expand_more

Izveidojiet piegādātāja rēķinus no pirkuma pasūtījuma.

Pārdošanas pasūtījums expand_more

Veidojiet rēķinus, pasūtījumus un piegādes pavadzīmes.

Pamatlīdzekļu uzskaite expand_more

Sekojiet līdzi pamatlīdzekļu uzskaitei un nolietojumam.

Veidojiet finanšu pārskatus expand_more

Atvieglo gada slēgšanu un finanšu pārskatu sagatavošanu.

CRM expand_more

Vienkāršojiet klientu kontaktu pārvaldību.

Mēs iesakām!

Briox Start

Pats nepieciešamākais, lai Jūs vienkārši pārvaldītu savu uzņēmumu.

20€ /mēn

Papildus lietotājs 12€/mēn

Pirkt
Briox Academy expand_more

Piekļuve tiešsaistes apmācībām, kur vienkāršā un saprotamā veidā varat apgūt darbu ar sistēmu.

Viss, kas iekļauts Briox Insights expand_more

Viss, kas iekļauts Briox Insights.

Izveidojiet un nosūtiet rēķinus expand_more

Pārvaldiet rēķinus Briox sistēmā un sekojiet līdz to apmaksai.

Apstipriniet darījumus expand_more

Apstipriniet darījumus Briox sistēmā un saņemiet bankas izrakstus.

Pārvaldiet dokumentus digitālā vidē expand_more

Skenējiet, nosūtiet un uzglabājiet čekus, kvītis un citus dokumentus Briox.

Briox Insights

Nodrošina iespēju uzņēmuma grāmatvedim strādāt ar Jūsu uzņēmuma datiem Briox sistēmā.

7€ /mēn

Papildus lietotājs 7€/mēn

Pirkt
Briox Academy expand_more

Piekļuve tiešsaistes apmācībām, kur vienkāršā un saprotamā veidā varat apgūt darbu ar sistēmu.

Padziļināts ieskats expand_more

Saņemiet no grāmatveža Jums pielāgotas finanšu atskaites.

Nosūtīt dokumentus expand_more

Nosūtiet savas kvītis, rēķinus un citus dokumentus Briox digitālajai pārvaldībai un arhivēšanai.

Apstipriniet piegādātāju rēķinus expand_more

Maksājumi netiks kavēti, ja sistēmā apstiprināsiet piegādātāju rēķinus un to apmaksu.

Izmantojot integrācijas expand_more

Piekļuve esošajām Briox integrācijām un API, lai varat veidot sev nepieciešamās integrācijas.

Briox Academy

check_circle
check_circle
check_circle

Briox Jūsu mobilajā ierīcē

check_circle
check_circle
close
check_circle
check_circle
check_circle

Pieejams API

check_circle
check_circle
check_circle

Auditora piekļuve

check_circle
check_circle
check_circle

Grāmatvedība

Darbību izsekojamība

check_circle
check_circle
check_circle

Reāllaika pārskati vairākās valodās

check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
close

Automatizēti grāmatvedības procesi

check_circle
check_circle
close

Automatizēta PVN apstrāde

check_circle
check_circle
close

Piekļuve visai grāmatvedības informācijai

check_circle
check_circle
close

Rēķinu sagatavošana

Reāllaika klientu un rēķinu pārskati

check_circle
check_circle
check_circle

Pielāgojamas rēķinu veidnes

check_circle
check_circle
close

Periodiskie rēķini

check_circle
check_circle
close

Vienkāršota maksājumu pārvaldība

check_circle
check_circle
close

E-rēķini

check_circle
check_circle
close

Piegādātāju rēķinu apstiprināšana

check_circle
check_circle
check_circle

Piegādātāju rēķinu pārvaldība

check_circle
check_circle
close

Arhīvs

Iespēja eksportēt saglabātos failus

check_circle
check_circle
close

Uzticama sūtītāja pārvaldība

check_circle
check_circle
close

Versiju pārvaldība

check_circle
check_circle
close

Saistītie dokumenti

Nosūtiet failus uz noteiktām iesūtnes mapēm

check_circle
check_circle
check_circle

Sasaistiet attēlus ar klientu rēķiniem

check_circle
check_circle
close

Saistiet attēlus ar Žurnālu un Piegādātju rēķiniem

check_circle
check_circle
close

Saglabājiet PVN atskaišu un finanšu pārskatu kopijas

check_circle
check_circle
close

Pirkuma pasūtījums

Izveidojiet piegādātāju rēķinus tieši no pirkuma pasūtījumiem

check_circle
close
close

Krājumu atjaunošana

check_circle
close
close

Pārdošanas pasūtījums

Izveidojiet apvienotus rēķinus

check_circle
close
close

Krājumu atjaunošana

check_circle
close
close

Izveidojiet klientu rēķinus tieši no pirkuma pasūtījumiem

check_circle
close
close

Izveidojiet rēķinus no piedāvājumiem

check_circle
close
close

Finanšu pārskati

Pilnībā integrēts ar Grāmatvedību un Saistītajiem dokumentiem

check_circle
close
close

Automātiska atskaišu ģenerēšana

check_circle
close
close

Finanšu pārskatu ģenerēšanas rīks

check_circle
close
close

Pamatlīdzekļi

Automātiska nolietojuma grāmatošana

check_circle
close
close

Vairākas amortizācijas metodes

check_circle
close
close

Darbību izsekojamība

check_circle
close
close

Laiks

Reģistrējiet laiku un izdevumus

check_circle
close
close

Piestādiet rēķinu par patērēto laiku

check_circle
close
close

Detalizētas laika atskaites

check_circle
close
close

CRM

Pielāgojamas uzņēmuma un kontaktu kartes ar brīviem laukiem

check_circle
close
close

Pilnībā integgrēts ar Briox Rēķiniem, Pasūtījumiem un Arhīvu

check_circle
close
close

Vienmēr iekļauts mūsu sadarbības plānos

100% mākoņpakalpojums
Nav slēptu izmaksu
Atteikties var jebkurā laikā
Bezmaksas atbalsts

Biežāk uzdotie jautājumi

expand_more

Briox Start un Briox Grow cena (attiecīgi € 20 un € 40) attiecināmi uz uzņēmuma pirmo lietotāju. Ja papildus nepieciešami lietotāji, cena ir € 12 mēnesī par lietotāju.

Briox Insights cena ir par uzņēmumu. Ja nepieciešami vairāki lietotāji, mēs iesakām izvēlēties Briox Start vai Briox Grow.

Cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

expand_more

Abonēšanas periods ir tāds pats kā maksājuma periods. Papildus tam, Jums ir iespēja izvēlēties ceturkšņa vai gada abonementu. Norēķini tiek veikti iepriekš, izņemot gadījumus, ja izvēlaties izmantot trešo pušu risinājumu priekšrocības, ja izmaksas ir balstītas uz to izmantošanas apjomu.

Uzņēmumiem, kas sadarbojas ar grāmatvedības aģentūru, ir iespēja izvēlēties nosūtīt rēķinu apmaksai aģentūrai vai uzņēmumam.

expand_more

Briox Start un Briox Grow ir iespējams piešķirt lietotājiem dažādas tiesības balstoties uz nepieciešamo funkciju veikšanu Briox sistēmā. Briox Insights ir tikai viena veida lietotāja tiesības.

expand_more

Papildus izmaksu nav (piemēram, par datu uzglabāšanu). Vienīgās papildus izmaksas var rasties gadījumā, ja izvēlaties izmantot trešo pušu risinājumus. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, sazinieties ar mums.

expand_more

Nē. Jūs izvēlaties sadarbības plānu, kas vislabāk atbilst Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Visiem uzņēmuma pievienotajiem lietotājiem būs piekļuve attiecīgā plāna saturam. Pēc tam varat izvēlēties atļaut lietotājiem piešķirt dažādas tiesības izvēlētajā sadarbības plānā.

expand_more

Abonēšana sākas no plāna pasūtīšanas brīža. Pēc tam abonements tiek automātiski atjaunots ar tādu pašu periodu, ja vien nav atcelts. Anulēšana var notikt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms abonementa termiņa beigām. Izbeigt abonementu var vai nu informējot rakstiski, vai arī Briox sistēmā.

expand_more

Jā! Briox ir piemēroti risinājumi, piemēram, asociācijām un augstākās izglītības iestādēm. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas!

expand_more

Vairāk lietotāju ir iespējams vienkārši uzaicināt pašā Briox sistēmā. Uzņēmumiem, kas sadarbojas ar grāmatvedības aģentūrām, jaunu lietotāju uzaicinājumus var izveidot grāmatvedis.

expand_more

Jā, ir iespējams mainīt sadarbības plānus un tādejādi augt kopā ar Briox.

expand_more

Jā. Briox ir iespējams iegādāties un lietot arī bez grāmatvedības uzņēmuma. Tomēr mēs iesakām strādāt ar grāmatvedības aģentūru, jo tā Jums kā uzņēmējam rada lielu pievienoto vērtību.

Mēs palīdzam Jums uzsākt darbu!

Mēs vēlamies uzzināt vairāk par Jūsu izaicinājumiem, kā arī parādīt sistēmas demonstrāciju!
Norādiet savu kontaktinformāciju vai zvaniet mums pa tālruni:
+371 25491554. Sazināmies jau drīzumā!

Lūdzu ierakstiet savu vārdu.

Lūdzu ierakstiet savu e-pasta adresi

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu, pieņemiet noteikumus un nosacījumus, lai turpinātu

Nosūtot informāciju radās kļūda.

Paldies, ka interesējaties par Briox Agency!

Norādiet savu kontaktinformāciju vai zvaniet mums pa tālruni: +371 25491554. Sazināmies jau drīzumā!

Lūdzu ierakstiet savu vārdu.

Lūdzu ierakstiet savu e-pasta adresi

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu, pieņemiet noteikumus un nosacījumus, lai turpinātu

Nosūtot informāciju radās kļūda.

Ļaujiet mums iepazīstināt Jūs ar Briox

Rezervējiet demonstrāciju, norādot kontaktinformāciju vai zvanot mums pa tālruni: +371 25491554.

  • done Personīga saruna ar mūsu ekspertu
  • done Pielāgota Jūsu apstākļiem
  • done Bezmaksas
  • done Bez saistībām

Mūsu demonstrācija galvenokārt paredzēta grāmatvedības uzņēmumiem un grāmatvežiem, kuri vēlas virzīt savu darbu digitālajā vidē.

Lūdzu ierakstiet savu vārdu.

Lūdzu ierakstiet savu e-pasta adresi

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu, pieņemiet noteikumus un nosacījumus, lai turpinātu

Nosūtot informāciju radās kļūda.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu vai iegādāties Briox tiešsaistē, atverot saiti tālāk.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu vai iegādāties Briox tiešsaistē, atverot saiti tālāk.