Briox un VDAR

Esot Briox klientam, ir svarīgi iepazīties ar jauno datu aizsardzības regulu VDAR (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas stājusies spēkā kopš 2018. gada 25. maija visās Eiropas Savienības valstīs. VDAR aizstāj iepriekšējos datu aizsardzības likumus. Regulas mērķis ir palielināt indivīda privātuma aizsardzības loku, modernizēt, harmonizēt un stiprināt aizsardzību ES, kā arī atbalstīt attīstību vienotajā digitālajā tirgū.

Katrā ES valstī ir šīs regulas atbildīgā institūcija. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija, tās mājaslapā atrodama visa informācija par regulu, kā arī padomi, kas būtu jāzina par VDAR.

https://www.dvi.gov.lv/lv/

Šajā sadaļā esam apkopojuši informāciju, ar ko Tev kā klientam un Briox programmu lietotājam, būtu jāiepazīstas.

Personas datu apstrāde

Likums attiecas uz personas datu apstrādi. Personas dati ir jebkura datu vienība, ar kuras palīdzību tieši vai netieši kāda fiziska persona ir identificējama. Identificējama dzīva fiziska persona ir tāda, kuru var identificēt ar kādu datu vienību vai to kombināciju. Piemēram, vārds un uzvārds, personas kods vai dzīves vietas dati. Kā datu vienības uzskatāmi arī dati, kas varētu norādīt uz fiziskās personas fizisko, garīgo, ģenētisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Šādu datu apstrāde ir attiecīgas darbības vai to kombināciju veikšana, kas attiecas uz personas datiem, neatkarīgi no tā, vai tās tiek veiktas automātiski. Piemēram, šāda datu apstrāde ir datu ievākšana, strukturēšana, uzglabāšana, adaptēšana vai rediģēšana.

Kā Briox klients, Jūs esat atbildīgs par visu personas datu apstrādi programmās. Tādēļ ir svarīgi ievērot turpmāk minētos principus.

Personas datu apstrādes pamatprincipi 

Likums balstīts uz 7 personas datu apstrādes pamatprincipiem:

 • Likumīgums, godprātība un pārredzamība;
 • Nolūka ierobežojums;
 • Datu minimizēšana;
 • Precizitāte;
 • Glabāšanas ierobežojums;
 • Integritāte un konfidencialitāte;
 • Pārskata atbildība.

Personas datu pārzinis un apstrādātājs

Personas datu apstrādes procesā ir divas nozīmīgas lomas – personas datu pārzinis un apstrādātājs. Personas datu pārzinim ir jānodrošina un jāpārliecinās par likumu ievērošanu, kā arī personu informēšanu par to datu apstrādi. Personas datu apstrādātājs strādā saskaņā ar pārziņa norādījumiem, kā arī ir atbildīgs par tehniskajiem un organizatoriskajiem drošības pasākumiem.

Briox kā personas datu pārzinis

Kad persona kā Briox klients vai lietotājs, veic mūsu pakalpojumu pasūtījumus vai sazinās ar mums, par personas datu apstrādi Briox ir atbildīgi kā personas datu pārzinis. Ko mēs darām vai nedarām personas datu apstrādes procesā, ir aprakstīts mūsu Privātuma politikā.

Briox kā personas datu apstrādātājs

Briox kā personas datu apstrādātājs ir atbildīgi par attiecīgu tehnisku un organizatorisku drošības pasākumu veikšanu, lai klients būtu drošs un pārliecināts, ka savāktie personas dati tiks apstrādāti drošā veidā un saskaņā ar likumu. Briox tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi ir aprakstīti sadaļā “Drošība”.

Personas datu apstrāde Briox programmās

Kā Briox programmu lietotājs, Tu esi atbildīgs par tiem personas datiem, ko esi savācis un apstrādājis Briox programmā. Vairāk par to, kur dati ir ievākti un kur tie atrodami, ir aprakstīts mūsu sadaļā “Palīdzība”. Briox ir, kā iepriekš minēts, personas datu apstrādātājs, kas veic tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai Tu varētu justies pārliecināts, ka Tevis ievāktie personas dati tiks apstrādāti droši.

Tiesiskie pamati 

Likumīguma, godprātības un pārredzamības principa piepildīšanai, Tev nepieciešams tiesisks pamats, lai personas datu apstrāde būtu atļauta. Lai apstrādātu personas datus, ir noteikti šādi tiesiskie pamati: apstiprinājums, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana.

Tiesiskie pamati datu apstrādē Briox pakalpojumos

Kuri tiesiskie pamati izmantojami personas datu apstrādē Briox pakalpojumos, Tev, kā personas datu pārzinim, ir jāpārskata un jādokumentē. Tie var mainīties atkarībā no veiktajām darbībām, ievērotajiem likumiem. Ja jūs ievācat personas datus, tad būtu ieteicams veikt tiesisko pamatu dokumentāciju.

Paldies, ka interesējaties par Briox Agency!

Lūdzu ierakstiet savu vārdu.

Lūdzu ierakstiet savu e-pasta adresi

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu, pieņemiet noteikumus un nosacījumus, lai turpinātu

Nosūtot informāciju radās kļūda.

Ļaujiet mums iepazīstināt Jūs ar Briox

 • done Personīga saruna ar mūsu ekspertu
 • done Pielāgota Jūsu apstākļiem
 • done Bezmaksas
 • done Bez saistībām

Mūsu demonstrācija galvenokārt paredzēta grāmatvedības uzņēmumiem un grāmatvežiem, kuri vēlas virzīt savu darbu digitālajā vidē.

Lūdzu ierakstiet savu vārdu.

Lūdzu ierakstiet savu e-pasta adresi

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu, pieņemiet noteikumus un nosacījumus, lai turpinātu

Nosūtot informāciju radās kļūda.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu vai iegādāties Briox tiešsaistē, atverot saiti tālāk.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu vai iegādāties Briox tiešsaistē, atverot saiti tālāk.