Incidentu pārvaldība

VDAR paredz un pieprasa, ka personas datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā, par to ir jāziņo DVI (Datu valsts inspekcija) 72 stundu laikā kopš incidents ir kļuvis zināms. Noteikto prasību ievērošanai ir svarīgi, lai būtu gatavs un pieejams reaģēšanas plans, kas ļautu konstatēt, ziņot un izmeklēt personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Briox ir izstrādāta metode incidentu pārvaldībai. Process paredz precizētu informācijas plūsmu, esošās rutīnas, kā arī visas lomas un atbildības. Incidentu komanda pārvalda visu nepieciešamo saskaņošanu, komunikāciju un ir atbildīga par incidentu izvērtēšanu, reaģēšanu uz tiem, kā arī spēju no tiem mācīties, lai izvairītos no to atkārtošanās.