Privātuma politika

Laipni lūgti Briox Latvia (turpmāk, “Briox”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”) vietnē par personas datu apstrādi. Jūsu privātums mums ir svarīgs. Šajā privātuma politikā mēs sniedzam pārskatu par to, kā Briox veic personas datu apstrādi un aizsardzību.

Esam uzskaitījuši trīs nozīmīgus punktus, kas atspoguļo dokumenta saturu:

 1. Briox vēlas izskaidrot savu atbildību attiecībā uz Jūsu tiesību un privātuma aizsardzību.
 2. Briox vēlas izskaidrot, kā tiek izmantoti klienta koplietotie dati, lai mēs varētu nodrošināt Briox pakalpojumus, tīmekļa vietnes lietojumu un saziņu ar mums.
 3. Dokuments paredzēts, lai izskaidrotu, kādus personas datus mēs ievācam, kā arī mūsu veiktās darbības ar tiem.

Puses un pienākumi personas datu apstrādē

Briox Finland AB (2440382-4, PL 145, 00121 Helsinki) ir tādu tiešsaistē balstītu pakalpojumu, piemēram, grāmatvedības, rēķinu izveides, pasūtījumu, arhīva u. c. programmu, nodrošinātājs (turpmāk “Pakalpojumi”). Briox ir personas datu apstrādātājs Pakalpojumos, līdz ar to uzņemas atbildību par organizatoriskajiem un tehniskajiem drošības pasākumiem, kā aprakstīts Briox vietnes sadaļāVDAR.Personas datu pārzinis Pakalpojumos ir Lietotājs, kas ir reģistrēts Briox, piemēram, finanšu vadības konsultants, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs, uzņēmumi un apvienības. Klients, kas izmanto Pakalpojumu un kam ir sava autorizācijas pieeja pakalpojumiem, ir “Lietotājs”. Pakalpojumā ir Sistēmas administratora loma, kas ir Klienta pārstāvis Pakalpojumā un kam ir pienākums pievienot Lietotāju un citus sistēmas administratorus, piešķirt pilnvaras un sniegt instrukcijas par Briox datu apstrādi, ieskaitot personas datus Pakalpojumā.

Briox ir to personas datu apstrādes pārzinis, kuri tiek koplietoti, kad:

 • Tu veic Pakalpojuma pasūtījumu;
 • Tu saņem autorizācijas datus un kļūsti par Pakalpojuma lietotāju;
 • Tu izmanto Briox skenēšanas aplikāciju vai mobilo versiju;
 • Tev ir jautājumi un/vai Tu sazinies ar mums;
 • Tu apmeklē mūsu mājaslapu un apstiprini sīkdatņu lietojumu.

 

Kādus personas datus apstrādājam mēs?

Kuri personas dati tiek apstrādāti, mainās atkarībā no lietotāja/uzņēmuma tipa. Uzņēmuma dati var kļūt par Klienta personas datiem, ja tas ir individuālais uzņēmējs vai students, kas lieto programmu mācību ietvaros. Kad tiek veikts Pakalpojuma pasūtījums, mēs ievācam Tavus personas un uzņēmuma datus. Visiem lietotājiem ir reģistrēta kontaktinformācija, autorizācijas dati, kā arī tiešsaistes identifikācija, lai Pakalpojumu varētu lietot. Ja ir kādi jautājumi vai sazinoties ar mums, nepieciešamo personas datu skaits un veids var atšķirties atkarībā no jautājuma un saziņas veida. Personas datu veidi lielākoties ir kontaktinformācija, tiešsaistes identifikatori, uzņēmuma dati, kā arī lieta pati par sevi, kā nestrukturēts materiāls, kas satur Tevis koplietotos personas datus. Detalizēts saraksts ar personas datiem attiecīgajos gadījumos pieejams pielikumā nr. 1. Informācija par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, atrodas sadaļā Sīkdatnes. 

Kādēļ mēs apstrādājam personas datus?

Briox ievāc Tavus, kā mūsu klienta, personas datus, lai spētu pilnvērtīgi sniegt Pakalpojumus, pildītu saistības saskaņā ar līgumu, kā arī sniegtu pēc iespējas labāku pieredzi mūsu Pakalpojumu izmantošanā un mājaslapas apmeklējumā. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu Tevi identificēt, administrēt Tavu kontu, veiktu statistikas mērījumus, kā arī tiešā pasta sūtījumus (no kuriem Tu vari atteikties). Personas dati, kas tiek ievākti pasūtīšanas laikā, nepieciešami, lai pārvaldītu pasūtījumu, izrakstītu rēķinu un nosūtītu autorizācijas datus Tev. Visi lietotāja personas dati nepieciešami, lai piešķirtu pieeju mūsu Pakalpojumam, lai to varētu izmantot, varētu reģistrēt pārvaldības vēsturi, identificēt, kā arī zināt, kuri lietotāji un klienti izmanto Pakalpojumu. Izmantojot Briox skenēšanas aplikāciju, Tu apstiprini, ka Briox gūst pieeju Tavai mobilā telefona kamerai un bilžu galerijai, lai ieskenēto materiālu varētu augšupielādēt Pakalpojumā. Sazinoties ar mums, tiek izmantoti tie dati, kas nepieciešami, lai varētu pārvaldīt attiecīgo lietu/gadījumu, lai varētu sazināties ar Tevi, kā arī lai saglabātu attiecīgo lietu mūsu pakalpojumu uzlabošanas nolūkos. Apmeklējot mūsu mājaslapu, Tu apstiprini sīkdatņu izmantošanu Tavu datu apstrādē.

Kurus personas datus mums ir nepieciešams nodot?

Izmantojot dažas no programmām vai funkcijām, mums var būt nepieciešamība nodot Tavus personas datus Briox trešajai pusei ES/EEZ robežās un ārpus. Pilnīgs pārskats attiecībā uz saņēmējiem un attiecīgajām personas datu apstrādes vietām Pakalpojumā, pieejams Briox mājaslapas sadaļā “Tavai ievērībai”.

Trešā puse uzņēmusies attiecīgas saistības personas datu apstrādes procesā, ko klients ir apstiprinājis personas datu apstrādes līgumā. Tavi, kā mūsu klienta, dati var tikt ievākti ar trešās puses reģistru, lai ievāktu vairāk informācijas par Tevi, kā klientu. Piemēram, izmantojot elektroniskos rēķinus Pakalpojumā, dati tiek nogādāti Briox e-rēķinu pakalpojuma sniedzējam – apakšuzņēmējam. Personas dati var tikt nodoti citiem Briox loka uzņēmumiem, lai spētu nodrošināt mūsu Pakalpojumu, kā arī pildītu mūsu saistības. Sazinoties ar mums, dati var tikt nodoti trešajai pusei, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu palīdzību attiecīgajā jautājumā. Lietotājam ir iespēja aktivizēt konta integrācijas funkciju Pakalpojumā, kas nozīmē, ka dati tiks nodoti tikai saskaņā ar lietotāju un integrācijas pusi.

Cik ilgi personas dati tiek uzglabāti?

Klienta personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik pastāv aktīvas saistības vai arī nepieciešams sasniegt Privātuma politikā minētos mērķus. Pēc līguma darbības izbeigšanas, Briox datus izdzēš vai padara anonīmus saprātīgā termiņā pēc līguma beigām, ja vien valsts vai Eiropas Savienības likumi, vai tiesas vai institūciju lēmumi neparedz citādi. Personas dati var tikt saglabāti, izsverot intereses, ja tam ir drošības vai ekonomisks iemesls. Datu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no ievākto datu mērķa un daudzuma. Informāciju Pakalpojumā var izdzēst lietotājs vai sistēmas administrators, taču gadījumos, kuros dzēšanas funkcija nav pieejama, sistēmas administratoram nepieciešams sazināties ar mums. Informācija, kas ievākta mūsu saziņas laikā, tiek uzglabāta līdz esat mūsu klients un mums nepieciešams pildīt mūsu saistības.

Kādas ir Tavas tiesības?

Kā Briox sistēmā reģistrētai personai, Tev ir savas tiesības, ar kurām būtu vēlams iepazīties. Tev ir tiesības reizi gadā bezmaksas pieprasīt reģistru, kurā pārskatāmi mūsu ievāktie dati. Attiecīgos gadījumos, Tev ir datu pārnesamības tiesības. Tev ir tiesības pieprasīt datu korekciju, ja tie ir nepatiesi, nepilnvērtīgi vai maldīgi, kā arī Tev ir tiesības ierobežot datu apstrādi līdz tie tiek koriģēti. Tev ir arī tiesības tikt aizmirstam, taču datu dzēšana nav iespējama, ja mums ir nepieciešams pildīt līguma saistības vai arī valsts vai Eiropas savienības likumdošana, vai tiesa vai institūcija neparedz pretējo, balstoties uz interešu izsvēršanu. Ja Tu uzskati, ka likumīgās intereses vai arī interešu izsvēršana ir nekorekta, Tev ir tiesības iebilst un vērsties Datu valsts inspekcijā.

Ja vēlies uzzināt vairāk

Ja Tev ir jautājumi par privātuma politiku vai personas datu apstrādi, vēlies dzēst vai rediģēt kļūdainos datus, vari ar mums sazināties, izmantojot mājaslapā minēto kontaktinformāciju.

Pielikums 1

Personas datu kategorijas

Kad Personas datu kategorija Personas dati Tiesiskais pamats
Pakalpojuma pasūtīšana Uzņēmuma dati Uzņēmuma nosaukums
Telefona numurs
Adrese
Pasta indekss
Pilsēta
Valsts
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Kontaktinformācija Vārds
Uzvārds
E-pasts
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Pakalpojuma Lietotājs Kontaktinformācija  Vārds 
Uzvārds
E-pasts
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Autorizācijas dati  E-pasts (lietotājvārds) Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Tiešsaistes identifikatori IP – adrese Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Aplikācijas detaļas Galerija Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Saziņa mājaslapā Kontaktinformācija Vārds
E-pasts
IP-adrese
Pārlūkprogrammas identifikācijas saite
Laika zīmogs
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Informācija par lietu Ziņa brīvā tekstā* Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Saziņa caur e-pastu Kontaktinformācija Vārds
E-pasts
Lietotāja ID (var tikt pieprasīts)
Telefona numurs (var tikt pieprasīts)
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Uzņēmuma dati (var tikt pieprasīti) Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas numurs
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Informācija par lietu Ziņa brīvā tekstā* Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Saziņa pa tālruni Kontaktinformācija Vārds
E-pasts
Lietotāja ID
Telefona numurs
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības
Uzņēmuma dati (var tikt pieprasīti) Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas numurs
Lai pildītu mūsu līgumā noteiktās saistības

*Satur tos personas datus, kurus esat izvēlējies ierakstīt.

Pielikums 2

Personas datu apstrādes apakšapstrādātāji

 

Apstrāde Pakalpojuma sniedzējs   Vieta
Saziņa caur e-pastu (atbalsts) Google G-suite USA 
Saziņa caur e-pastu (kampaņas un informācijas vēstules) Mailchimp USA 
Saziņa pa tālruni Hybra UC Zviedrija

Paldies, ka interesējaties par Briox Agency!

Lūdzu ierakstiet savu vārdu.

Lūdzu ierakstiet savu e-pasta adresi

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu, pieņemiet noteikumus un nosacījumus, lai turpinātu

Nosūtot informāciju radās kļūda.

Ļaujiet mums iepazīstināt Jūs ar Briox

 • done Personīga saruna ar mūsu ekspertu
 • done Pielāgota Jūsu apstākļiem
 • done Bezmaksas
 • done Bez saistībām

Mūsu demonstrācija galvenokārt paredzēta grāmatvedības uzņēmumiem un grāmatvežiem, kuri vēlas virzīt savu darbu digitālajā vidē.

Lūdzu ierakstiet savu vārdu.

Lūdzu ierakstiet savu e-pasta adresi

Lūdzu ierakstiet savu telefona numuru

Lūdzu, pieņemiet noteikumus un nosacījumus, lai turpinātu

Nosūtot informāciju radās kļūda.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu vai iegādāties Briox tiešsaistē, atverot saiti tālāk.

Kam Jūs vēlaties iegādāties Briox risinājumu?

Savam klientam

Kā grāmatvedības uzņēmumam, Jums vienkārši jāreģistrē jaunie klienti un sadarbības plāni tieši sistēmā.

Savam uzņēmumam

Ja esat uzņēmējs, kurš vēlas izmantot Briox, Jūsu grāmatvedis palīdzēs uzsākt darbu vai iegādāties Briox tiešsaistē, atverot saiti tālāk.